Zarząd fundacji

Prezes Fundacji: Janusz Winnicki

Wiceprezes: Antoni Smoleń

Sekretarz: Ewa Kasprzycka