Zawodnicy

Seniorki:
1. Joanna Barczyk-Telejko
2. Joanna Mistarz
3.  Izabela Czajowska

Seniorzy:

1. Łukasz Gawroński
2. Tomasz Mika
3. Piotr Stanek
4. Marcin Dereń
5. Jerzy Pachota - Jajte
6. Józef Bujak
7. Rafał Ziobro
8. Krzysztof Sabor
9. Piotr Stefański
10. Janusz Borowiec
11. Grzegorz Dziembaj
12. Piotr Mistarz